Unsere Hunde

Rüden

Ichido To Kinosai

Kenjiro To Kinosai

© 2000 - 2010 Silke Berwian, Merzig

Hündinnen

Parani Shira del Cazadora Blanca

Fuyuka Kimiko del Cazadora Blanca